Lille massiv messingspand

Lille massiv messingspand med hank