Glud & Marstrand emalje saltkar

Glud & Marstrand emalje saltkar med trælåg gult i flot stand