Glud & Marstrand emalje saltkar

Glud & Marstrand emalje saltkar med trælåg – gult i flot stand